Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego

Przekazanie udziałów „Szkunera” Gminie Myślibórz – 16 lutego 2015 r.

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 16 lutego 2015 roku (…)
Ad. 3 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu. (…)
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz – Piotr Sobolewski przekazał, że emocje, jakie panowały na sesji Rady Miejskiej w Myśliborzu dorównywały tym, które panują obecnie na sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Uchwała o przyjęciu udziałów „Szkunera” została podjęta jednogłośnie, ale dopiero po długiej dyskusji i wymianie zdań.(…) Dodał, że Gmina Myślibórz jest gotowa do przejęcia Spół-ki ze wszystkimi skutkami finansowymi, formalno-prawnymi i organizacyjnymi.
Gmina Myślibórz jest otwarta na suge-stie, propozycje ze strony Rady Powiatu, tym bardziej, że jest częścią Powiatu Myśliborskiego. Przekazał, że Gmina Myślibórz nie zamierza sprzedać majątku „Szkunera” i się na nim wzbogacić. Gmina widzi wartość „Szkunera”, jego historię, tradycje, krzewienie kultury fizycznej i sportu, działalność w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży. (…)
Za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu głosowało 13 radnych, przeciw – 3 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu została podjęta.